Nguồn Sưu tầm trên Internet
Chim Tứ Sắc
Tên tiếng Anh : Rufous-backed Sibia
Danh Pháp Khoa Học : Heterophasia annectens


Photographer : © Hung Do Manh
Location : Tanung Dalat, Vietnam


Chim Tứ Sắc (Heterophasia annectens) là một loài chim trong họ Họa Mi (Timaliidae). Nó được tìm thấy tại Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan, và Việt Nam. môi trường sống tự nhiên của nó là cận nhiệt đới hay rừng nhiệt đới vùng đất thấp ẩm

Loại này có nhiều ở vùng rừng dalat hình dáng tương tự như chim Mi Lang Biang nên nhiều ngưởi bị nhầm lẫn khi thấy chúng ngoài thiên nhiên
Mi lang biang(Crocias Langbianis)
Rufous-backed Sibia - Ấn ĐộRufous-backed Sibia - Thái LanNgười nuôi chim ở Đà Lạt gọi là Chim Tứ Sắc
Rufous-backed Sibia - Mi Lưng Hung ( nâu )


Phân Loài

* Rufous-backed Sibia, Heterophasia annectens – sometimes in Leioptila


* White-eared Sibia, Heterophasia auricularis – sometimes in Malacias


* Rufous Sibia, Heterophasia capistrata – sometimes in Malacias

* Grey Sibia, Heterophasia gracilis – sometimes in Malacias

* Dark-backed Sibia, Heterophasia melanoleuca – sometimes in Malacias

* Black-headed Sibia or Desgodin's Sibia, Heterophasia desgodinsi – sometimes in Malacias, formerly included in H. melanoleuca


* Long-tailed Sibia, Heterophasia picaoides

* Beautiful Sibia, Heterophasia pulchella – sometimes in Malacias

Chimcanhhaiphong.Com™